Polsdiagnostiek

SiVAS®-polsdiagnostiek
SiVAS staat voor ‘Subtiele interventies met het Vasculair Autonoom Signaal’.
In 1967 ontdekte de Franse arts en ooracupuncturist dr. Paul Nogier dat een lichte aanraking van een pijnlijk punt op de oorschelp een voelbare verandering aan de polsslag van de patiënt veroorzaakte. Raakte hij de oorschelp op een andere plaats aan dan gebeurde er niets met de polsslag. Daarna onderzocht hij verschillende manieren om de polsslag te stimuleren: met magneten, kleuren, verschillende substanties etc..
Nogier vond verschillende frequenties waarin onder andere oorzaken van verstoringen kunnen worden opgespoord en behandeld. Deze methode staat nu bekend als de polsdiagnostiek van Nogier met behulp van het Vasculair (m.b.t. de bloedvaten) Autonoom Signaal (VAS). Dit VAS is een reflex op aanraking of andere prikkels. Met het VAS kan de therapeut op verschillende niveau’s verstoringen vinden: chakra-niveau energetische niveau fysieke niveau.
Toxinentest, geneesmiddelentest, therapiecontrole Sano Concept is ontwikkeld door de Nederlandse arts Ton van Gelder en vormt een geïntegreerde benadering vanuit de Westerse, Oosterse geneeskunde. Samen met de SiVAS polsdiagnostiek vormt dit model een effectieve combinatie voor subtiele interventie bij het behandelen van patiënten met aspecifieke en emotionele klachten. De therapeut kan met de VAS ook controleren of bepaalde gezondheidsproducten naar alle waarschijnlijkheid effectief zullen zijn en testen in hoeverre het lichaam op een specifieke therapie reageert. Aan de hand daarvan kan hij dan zo nodig de therapie of de dosering wat bijsturen.

VAS is volkomen autonoom, hetgeen zoveel wil zeggen als dat het ongecontroleerd op prikkels reageert. Je kunt natuurlijk vertellen wat je voelt en ervaart, maar dan filtert je bewustzijn die informatie altijd een beetje. Het VAS doet dat niet en geeft de therapeut dus altijd heel betrouwbare informatie over hoe je je voelt. Letterlijk uit de eerste hand.

Aan de veranderingen van de polsslag kan de therapeut aflezen waar de bron zit van je niet prettig voelen, welke organen daar een rol bij kunnen spelen en welke emotionele blokkades je dwars kunnen zitten.
Voor het behandelen van gezondheidsklachten worden nog steeds zeer uiteenlopende modellen gehanteerd. In de westerse geneeskunde beschouwt men de mens vooral als een mechanisme, waarin defecten en storingen kunnen optreden. In de Chinese geneeskunde gaat men ervan uit dat de mens is opgebouwd uit energetische systemen en subsystemen die sterk beïnvloed worden door emoties. De oosterse geneeskunde uit India beziet de mens als een ‘bewustzijn’, een persoonlijkheid met specifieke kenmerken (chakra’s) die oorzaak kunnen zijn van fixaties en remmingen die op hun beurt weer fysieke klachten geven.

Zeer uiteenlopende benaderingen dus. Maar brengen we deze zo uiteenlopende modellen of disciplines bij elkaar, dan ontstaat er een interessant beeld van de mens. Daarin is de mens in feite uit drie niveaus opgebouwd: (1) een fysiek lichaam met (2) energievelden en -stromen en (3) typische persoonlijkheidskenmerken. Elk van deze niveaus heeft weliswaar een specifieke structuur, maar er bestaat wel degelijk een onderlinge samenhang die de mens tot een levende ziel maakt. Klachten en ziekten kunnen ontstaan op elk van deze drie niveaus en hebben altijd hun weerslag op één of twee andere niveaus.

Problemen worden middels energetische therapie en middelen aangepakt.Hoe werken energetische middelen ?
Het vertrekpunt bij de diagnostiek en bij de behandeling volgens dit concept is de traditionele symptomatiek. Waarom? Omdat mensen hun problemen nu eenmaal presenteren volgens de normen van de cultuur waartoe ze behoren. In het westen worden ziekten en kwalen meestal zuiver fysiek beleefd en benoemd. Maar tegelijkertijd hanteren we een samenhang met de overige twee niveaus, het energetische niveau en het persoonlijkheidsniveau.
De energetische geneesmiddelen in het SanoConcept werken echter specifiek op één van de drie niveaus: het fysieke niveau (zoals SanoBronchyl, SanoHepat etc.), het energetische niveau (SanoQi-middelen) en het bewustijnsniveau (chakraniveau, Chakrasan-middelen).
Voor een bepaalde klacht van een patiënt selecteert de therapeut voor elk niveau een passend middel.