Natuurgeneeskundige therapie

Er wordt veel verwacht van ons, beslissingen nemen en keuzes maken, erbij blijven en doorgaan, inspanning en toewijding, dit kost veel energie, wat tot problemen kan leiden. Men wordt moe, futloos, uitgeput, gestrest, depressief, ziek, de problemen keren zich naar binnen. De laatste jaren is er steeds meer behoefte ontstaan aan energetische hulp / therapie.

Energetische therapie is een manier van werken, die gebruik maakt van het energiesysteem in – en om de mens. Vanuit een holistische (allesomvattende) visie kun je zeggen dat de mens bestaat uit een fysiek deel, een emotioneel deel, een mentaal deel, een energetisch deel en een spiritueel deel. Wanneer één deel uit balans is, heeft dit effect op de andere delen. Bewustwording neemt een belangrijke plaats in de ontwikkeling van een ieders vermogen. De verbinding binnen lichaam en geest is niet alleen een persoonlijke verbinding maar zeker ook een collectieve verbinding. Wij mensen hebben elkaar nodig om te groeien en te ontwikkelen. Om onze talenten, beperkingen, kwaliteiten, verschillen, blokkades te herkennen. “Acceptatie en inzicht” zijn sleutelwoorden om te komen tot zelfverwezenlijking.

Energie is allesomvattend, energie bepaalt onze groeikracht, alles wat waarneembaar is, maar ook alles wat niet waarneembaar is. Wij hebben energie nodig om te kunnen leven, energie is scheppend, het doet wat wij willen.

energie is puur kracht, levenskracht wel te verstaan, je kunt energie waarnemen en voelen met je zintuigen. Energie manifisteert zich door warmte, licht, tintelingen, koude, kleuren, kortom alle waarnemingen die wij kunnen waarnemen met onze zintuigen.

Tijdens het eerste consult / begeleidingsgesprek zal, naast de behandeling, tijd besteed worden aan informatie die de behandeling ten goede komt. De cliënt is de grootste kenner van zijn / haar eigen lichaam en leven; hij of zij weet het beste wat er in zijn lichaam en leven gebeurt, mist of liever anders zou mogen zijn. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en oplossingen.

De behandelmethodes