Energetische Meditatie training

Wat het is ?

EM is een nuchtere methode van zelfonderzoek, met krachtige technieken en heldere onderzoeksdoelen, en is geworteld in de Chinese en Indiase wijsgerige tradities. De Chinese Taoïsten ontrafelden de geheimen van energie, het Boeddhisme uit India is de leer van het bewustzijn. Energetische Meditatie combineert het beste van beide tradities tot een bijna wetenschappelijke benadering. EM is meditatie in actie.

Wat het doet ?

Belangrijk uitgangspunt is dat mediteren nuttig, makkelijk, leuk en leerzaam moet zijn. Door de eigen lichaamsenergieën en het bewustzijn te onderzoeken en te beïnvloeden, wint het dagelijks bestaan dramatisch aan kwaliteit. Welke kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd verschilt van persoon tot persoon. Individuele deelnemers krijgen het gereedschap aangereikt dat nodig is om individuele doelstellingen, wensen en verlangens te realiseren.

Voor wie ?

Voor iedereen die verbetering wil brengen in gezondheid (psychisch en fysisch), het maatschappelijk functioneren (professioneel en vrije tijd), de persoonlijkheid (karakter en omgang met anderen) en het spirituele vlak (wijsheid en geluk).

Wat je onderzoekt ?

Onderzocht wordt wat er zich in je hoofd afspeelt (denkprocessen, min of meer vaste gedachten patronen), en wat er zich in je lichaam afspeelt (energetische processen, waaronder emoties). De training is gericht op het heroveren van de bewuste controle. In EM 1 leren we ‘ aarden ’en voelen, door contact te maken met het lichaam en met de energie. We leren tevens om emoties te (h)erkennen, te voelen en ‘geparkeerde emoties’ los te maken.

EM1 programma:

Blok 1: Onderzoek van gedachten ( het denken en observeren )

Blok 2: Onderzoek van het lichaam ( voelen )

Blok 3 Onderzoek van energiecentra

Blok 4: Energie laten stromen

 

Maximaal 6 inschrijvingen

Data training volgt.

 

Aanmelden geïnteresseerden kan via e-mail:

George de la Rambelje
E-mail: info@energiepraktijkgeorge.nl
Telefoon:  0681461398

www.energiepraktijkgeorge.nl