SiVAS®-polsdiagnostiek

SiVAS staat voor ‘Subtiele interventies met het Vasculair Autonoom Signaal’.

Aan de veranderingen van de polsslag kan de therapeut aflezen waar de bron zit van je niet prettig voelen, welke organen daar een rol bij kunnen spelen en welke emotionele blokkades je dwars kunnen zitten.

Met het VAS kan de therapeut op verschillende niveau’s verstoringen vinden: chakra-niveau energetische niveau fysieke niveau.
De therapeut kan met de VAS ook controleren of bepaalde gezondheidsproducten naar alle waarschijnlijkheid effectief zullen zijn en testen in hoeverre het lichaam op een specifieke therapie reageert. Aan de hand daarvan kan hij dan zo nodig de therapie of de dosering wat bijsturen.

Voor het behandelen van gezondheidsklachten worden nog steeds zeer uiteenlopende modellen gehanteerd. In de westerse geneeskunde beschouwt men de mens vooral als een mechanisme, waarin defecten en storingen kunnen optreden. In de Chinese geneeskunde gaat men ervan uit dat de mens is opgebouwd uit energetische systemen en subsystemen die sterk beïnvloed worden door emoties. De oosterse geneeskunde uit India beziet de mens als een ‘bewustzijn’, een persoonlijkheid met specifieke kenmerken (chakra’s) die oorzaak kunnen zijn van fixaties en remmingen die op hun beurt weer fysieke klachten geven.

Zeer uiteenlopende benaderingen dus. Maar brengen we deze zo uiteenlopende modellen of disciplines bij elkaar, dan ontstaat er een interessant beeld van de mens. Daarin is de mens in feite uit drie niveaus opgebouwd: (1) een fysiek lichaam met (2) energievelden en -stromen en (3) typische persoonlijkheidskenmerken. Elk van deze niveaus heeft weliswaar een specifieke structuur, maar er bestaat wel degelijk een onderlinge samenhang die de mens tot een levende ziel maakt. Klachten en ziekten kunnen ontstaan op elk van deze drie niveaus en hebben altijd hun weerslag op één of twee andere niveaus.