Vergoedingen ziektekosten

V.B.A.G.
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.
Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode, een Klacht- en Tuchtregeling en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.
De opleiding die ik heb gevolgd voldoet aan de eisen van V.B.A.G.
Jaarlijkse bij – en nascholing is verplicht.
Informeer bij Uw ziektekostenverzekeraar, of deze de kosten gedeeltelijk of helemaal vergoedt. U heeft geen verwijsbrief nodig van Uw huisarts.
U dient te vermelden dat het om een natuurgeneeskundige behandeling gaat bij een V.B.A.G. therapeut.

TCZ – Tuchtrecht Complementaire Zorg
Indien er tijdens een behandeling iets is misgegaan, volgens u, dan kunt u daarover een klacht indienen bij o.a. de klach­tencommissie van de VBAG.